Historie a současnost

Shrnutí
Nově vzniklý n.p. TESLA měl před sebou skvělou budoucnost. Rychle byla sjednocena součástková základna, provedeno přerozdělení práce mezi jednotlivými závody a zahájena výroba nových vzorů přijímačů. Kvalitní přístroje se vyvážely do zahraničí, kde byl o výrobky n.p. TESLA nebývalý zájem. Podniku se podařilo vylepšit a uvést do života označovací systém firmy Philips, který se skládal z tří nebo čtyřčíselného kódu a doplňujícího písmena, které značilo druh napájení. Dařilo se držet krok se světovým vývojem, první brzdou se stal až nástup tranzistorů po roce 1950. Výzkumné ústavy sice nadále držely krok se zahraničním vývojem, výroba ale neměla zájem, elektronky byly přece zaběhnuté. Traduje se výrok ministra těžkého strojírenství, pod něhož elektrotechnický průmysl spadal: "Nebudeme vyrábět polovodiče, počkáme si až na celovodiče". Doložen je výrok jiného pohlavára elektrotechniky, že: "Tranzistory se vyrábět nebudou, protože je nikdo nepotřebuje".

Přesto v roce 1958 byla zahájena výroba tranzistorového radiopřijímače, do výrobních procesů byly zavedeny další novinky jako plošné spoje, plastické hmoty, ferritové materiály atd. Dohnat světový vývoj se již nepodařilo. Stejnou brzdou, jako tranzistory, se v šedesátých letech staly integrované obvody. Výroba se k nim opět stavěla zády. Aby výrobce Tesla Rožnov dokázal výhody prvních IO řady MAA115-145, což byly jen tři tranzistory v jednom pouzdře, musel iniciovat výrobu prvního radiopřijímače IN70 v TESLE Kolín, kde byly tyto obvody použity jako mf a nf zesilovač.

Souběžně se spotřební elektronikou se rozvíjely i další obory. Tesla Brno a Metra Blansko se staly výrobci měřicích přístrojů, Tesla Strašnice jim přizvukovala měřicí technikou pro telefonní účely. Vyráběly se přístroje pro lékařskou techniku na velmi vysoké úrovni, jaderná a analogová výpočetní technika. Šedesátá léta znamenala pro Teslu stále dobré zahraniční trhy a vysokou kvalitu. V rámci delimitace výroby a dělby práce mezi jednotlivými státy RVHP byla ukončena výroba některých komponentů, jichž se měly ujmout firmy v NDR, Polsku a dalších státech. Po zkušenostech s nekvalitními dodávkami ale např. v Metře musela být znovu obnovena výroba ručičkových měřicích přístrojů, v Rožnově a Vrchlabí výroba elektronek atd.

V 80. letech byla v Tesle Rožnov zahájena výroba licenčních barevných televizních obrazovek in-line firmy Toshiba. Ve spolupráci s firmou Philips se na trhu objevil přehravač CD-disků a videomagnetofon. Po roce 1990 byla výroba spotřební elektroniky zcela ukončena a jednotlivé závody postupně zanikaly. Dnes zůstalo jen několik podniků, zabývajících se převážně speciální výrobou. Je zvláštní, že byly velice rychle likvidovány závody s tzv. čistými prostory, ve kterých se vyráběly a vyvíjely polovodičové součástky.

Při pohledu zpět mohu říct jen jedno. I když n.p. Tesla nedokázal globálně udržet krok se světovým vývojem, máme být na co hrdi. Ve spoustě rodin stále fungují výrobky spotřební elektroniky se značkou TESLA, radioamatéři stále používají kvalitní součástkovou základnu Tesly, která se vyrábí i nadále, avšak pod hlavičkou soukromých majitelů s jiným názvem firmy. Národní podnik Tesla znamenal 45 let kvalitní práce československých inženýrů a elektrotechniků. Aby i po zrušení n.p. Tesla zůstalo jejich dílo zachováno, byla při Historickém radioklubu Československém zřízena sbírka výrobků n.p. Tesla, jejímž úkolem je postupně vytvořit informační i fyzický doklad o poválečné československé radiotechnice.

Historie jednotlivých podniků:

TESLA HLOUBĚTÍN - DNES TESLA, a.s. - majitel ochranné známky a jediný oprávněný nástupce koncernu TESLA
Informace platné k 18.7.05

TESLA, akciová společnost, je jedinou nástupnickou firmou koncernu TESLA. Vlastní tedy ochrannou známku, kterou dále pronajímá ostatním společnostem, které některé mají, ale jiné zase vůbec ne nic společného s bývalou TESLOU. TESLA, a.s. tedy  dnes již nemá nic společného s ostatními závody a netvoří dohromady jednolitý kolos. Všechny dnešní firmy TESLA jsou samostatné, nijak nezávislé a je pouze na nich, zda si budou pronajímat značku TESLA reprezentovat ji nadále, nebo povedou výrobu z dob komunistů možná dále stejnou, ale budou se snažit propagovat vlastní značku a nevyužít dobrého jména značky TESLA. Proto například nemá smysl se na tuto společnost obracet s problémy týkající se dobových výrobků koncernu, protože s tím dnes nemají nic společného a ani není v jejich silách dohledávat náhradní díly. V tomto případě se raději obraťte na mě nebo společnost Tipa, ti Vám rádi seženou náhradní díly a součástky koncernu TESLA.  

Jak už jsme se dozvěděli, TESLA, a.s. vlastní práva na ochrannou známku, je nástupcem koncernu, ale co se týče výroby, nemá s tou původní téměř nic společného. Dřívější Hloubětín a dnešní TESLA, a.s. je nástupcem jednoho z prvních elektrotechnických podniků na území tehdejšího Československa, který byl pod názvem Elektra založen 18.1.1921 výhradně s českým kapitálem. Od roku 1932 se stal majetkem koncernu Philips, kterému patřil až do roku 1945. Výrobní program sahal od výroby žárovek, elektronek, radiopřijímačů a vojenské výroby až po rozhlasové a televizní vysílače. Pod obchodním jménem TESLA podniká od 7.3.1946.

První středovlnný rozhlasový vysílač byl uveden do provozu v roce 1923, o několik let později i první krátkovlnný vysílač na vlně 59 m. První televizní vysílač o výkonu 5 kW byl dodán v roce 1953 a instalován v Praze včetně anténního systému. První měřicí přístroje pro rozhlasové vysílače byly vyrobeny v roce 1948, pro televizní vysílače v roce 1954. První dodávka směrového spoje je datována rokem 1953 pro trasu mezi televizním studiem a vysílačem.

TESLA postupně vybudovala síť rozhlasových a televizních vysílacích středisek na území bývalého Československa a významným způsobem se podílela na výstavbě vysílacích středisek v zemích bývalé RVHP. Současně s vysílači byly dodávány a instalovány anténní systémy vyprojektované podle požadavků zákazníků. Jen na území bývalého SSSR zajišťuje více než 1500 vysílačů přes 60 % rozhlasového a televizního vysílání. Řada rozhlasových vysílačů byla prodána do Egypta, Alžíru, Jemenu, Sýrie, a to i přes konkurenci jiných světových výrobců.

TESLA, akciová společnost, je renomovaným výrobcem i v oblasti vojenské techniky. Vojenská produkce začala již v době 2. světové války a její prudký rozvoj nastal ve druhé polovině šedesátých let vývojem a dodávkami radioreléových spojů zejména pro armádu bývalé Československé republiky. Po útlumu na začátku devadesátých let nastalo oživení vývojem zcela nové generace radioreléových spojů. Dnes je akciová společnost TESLA generálním dodavatelem stacionární sítě pro Armádu České republiky. Má zastoupení v Polsku a Rusku. 

Společnost neusnula na vavřínech a k dnes alespoň pro mě nejzajímavějším produktům patří digitální vysílač DVB-T, DVB-H a mobilní úpravny pitné vody VIWA, které posloužili pro zásobování pitné vody v postižených oblastech po zemětřesení v JV Asii.  Více v sekci Produkty / TESLA, a.s.

Zásady užívání ochranné známky naleznete v oficiálním dokumentu PDF společnosti TESLA, a.s.

TESLA JIHLAVA - DNES TESLA JIHLAVA, a.s.
Informace platné k 25.6.05

Historie podniku TESLA v Jihlavě začala v roce 1958 v lokalitě bývalé tabákové továrny v Havlíčkově ulici. Část zaměstnanců „tabačky“ přešla do nově založeného pobočného závodu TESLA 03 tehdejšího národního podniku TESLA Lanškroun. V prvním roce zde pracovalo 159 zaměstnanců. Prvními výrobky, které se začaly v TESLE Jihlava vyrábět, byly svitkové kondenzátory. Zaměstnanci neotáleli a proto začali pracovat na vlastních zařízeních a investovali do samostatného vývoje, jehož prvním výsledkem byly na tu dobu miniaturní otočné kondenzátory s pevným dielektrikem. Postupem času se závod rozvíjel a pochopitelně narůstal i sortiment. Menší brzdou byl požár v roce 1960, ale již po čtyřech letech se podařilo opět nabídnout širší škálu výrobků, kdy došlo k převzetí výroby miniaturních otočných přepínačů a tlačítkových souprav pro televizní přijímače. Současně s tím byla zahájena výroba nožových a koaxiálních konektorů z vlastního vývoje. Od roku 1967 se TESLA Jihlava stává specializovaným podnikem pro výrobu konstrukčních součástek nejen pro celý koncern TESLA. Postupem času se výroba začala přeorientovávat čistě jen na konstrukční elektroniku. V roce 1980 již činila cca 84% podíl. Jak šel čas, firma se rozrůstala a potřebovala nové prostory. Proto byla vystavěna nová hala, ve které se začalo vyrábět rokem 1985. Na konci roku 1989 činil počet zaměstnanců přes 3000. A však po státním převratu, kdy elektrotechnický průmysl u nás zaznamenal nevětší propad ze všech průmyslových odvětví, začal boj o život. Nejprve to byl státní podnik TESLA JIHLAVA a v roce 1992 došlo k privatizaci - TESLA JIHLAVA, a.s. . Tržby poklesly na 1/3 oproti roku 89 a závod byl nucen propouštět. V těch nejhorších letech se udržel možná jen díky drobných konstrukčním zakázkám, jako galvanizace, obrábění a podobně. Mezitím zaměstnanci podniku svedli těžký boj a podařilo se jim zvýšit kvalitu výroby na tolik, že získali přísnou certifikaci ISO 9001 a asi nejnáročnější VDA 6.1 pro automobilový průmysl. Dnes se 50% zboží vyveze za hranice. Firma TESLA JIHLAVA dodává konektory a další díly společnosti ŠKODA AUTO, ostatně jako třeba TESLA BLATNÁ nebo TVM. Firma se opět prosazuje na světových trzích a vyváží své zboží do spousty zemí světa. Není tajemstvím, že miliony francouzů zasouvají konektor svého telefonu právě do konektoru TESLY JIHLAVY. Vývoj spolupracuje i např s japonskými vývojáři, kdy půlka konektoru je navržena u nás a pulka v zemi vycházejícího slunce. Asi nejznámějším výrobkem jsou fóliové klávesnice, které využívají světové firmy pro ovládání spotřebičů, alarmů a dalších zařízení. Nezbývá než jen popřát mnoho úspěchů do budoucna. Materiály poskytla akciová společnost osobně, za což jí patří poděkování. Více informací a obrázků naleznete v levém menu Články.

TESLA PARDUBICE - DNES TESLA PARDUBICE, a.s.
Informace platné k 25.6.05

Tento podnik byl nesporně hnací sílou v celém východním bloku a dodnes dává zabrat celému světu. Každému se nejspíše vybaví radiolokátory TAMARA a VĚRA, ze kterých mají nahnáno Američané a celý ostatní svět by je chtěl. Jeden z mála podniků, který se nepodařilo temným silám zlikvidovat, zvláště díky vytrvalosti a vlastenectví zdejších zaměstnanců a vývojářů. I když už tady byl jeden konkurz, celá továrna se udržela v celku a pod jiným vlastníkem pokračuje ve vývoji a výrobě. Dominantní postavení ve svém oboru zajišťuje stálé zakázky. Alespoň na nějakou tu TESLU můžeme být pyšní v dnes zkaženém světě. Ale teď už k samotné historii, která sahá až do dvacátých let.
1951 - 1980
V tomto období zaznamenává firma největší rozmach jak v civilních tak vojenských oborech. Buduje se vývojová základna radiolokace. V letech 1956-65 přechází firma na velkosériovou výrobu televizních přijímačů. 1964-67 - jsou vyvinuty první analogové počítače Jsou vyrobeny tranzistorové počítače pro střední školy. 1967-70 nákup licence GAMA 140 od firmy BULL - počítač byl inovován na počítač třetí generace TESLA 200 - vyrobeno 130 systémů. Koncentrace na vývoj, projekci a výrobu radiostanic. Přistávacími radiolokátory byla postupně vybavena prakticky všechna letiště bývalého Sovětského svazu. V polovině sedmdesátých let byla výroba rozšířena o přehledové radiolokátory a další zařízení pro řízení letového provozu. 1971-75 Pokračuje se s výrobou cívkových magnetofonů. Rozvíjí se obory výpočetní technika - magnetopáskové paměti EC 5004 a speciální radiolokace. Obor letištních radarů se rozšiřuje o lodní radary pro říční a připobřežní plavbu. Přichází nový fenomén v oboru radiolokace tzv. pasivní radiolokace. Tento obor výroby representují mimo jiné i systémy Ramona a Tamara, které firmu proslavily po celém světě.
1980 - 1989
V letech 1981-90 výroba nabývá charakteru investiční elektroniky. Pokračuje vývoj a mezinárodní spolupráce v radiolokační technice (přistávací a přehledové radiolokátory, přistávací zařízení MLS - Mikrovlnný přistávací systém). Podnik vstupuje do mezinárodního programu "Družicové televizní spoje" přijímačem v pásmu 12 GHz. V radiokomunikační technice probíhá vývoj a je zahájena výroba nového radiového VKV systému radiostanic a telemetrického systému RADOM a LESANA. Pro spotřební trh se vyrábí radiomagnetofony (Diamant, Safír a Kondor) a zařízení pro příjem satelitní televize (Populár). Zaměření podniku se výrazně mění. Opouštějí se sériové výroby spotřební techniky, podnik se orientuje na vojenskou výrobu a na velké investiční celky. Probíhá vývoj směroměrného systému -PRUS,určeného jako součást protiletadlového systému STROP pro monitorovaný nízko letících cílů. V roce 1988 je zahájen výzkum průzkumného radiotechnického systému BORAP, který pracuje na odlišném principu, než systémy RAMONA a TAMARA. Většina ověřené výroby z Pardubice je převáděna do dalších nových závodů n.p. TESLA a v Pardubicích se zaměřují na stále složitější a výrobně náročnější výrobky.
1989 - 1993
V období po roce 1989 se v důsledku zásadních vnitrostátních, ale hlavně mezinárodních změn, podstatným způsobem mění podmínky vývoje a výroby také v pardubické TESLE. Prakticky okamžitý rozpad trhu RVHP a celosvětový pokles vojenských výrob přinutil Teslu Pardubice hledat nové místo na trhu. Během krátké doby se podařilo v rámci konverze vojenské výroby uvést na trh nový civilní přehledový letištní radiolokátor (TAR) plně odpovídající mezinárodním předpisům ICAO. V r. 1993 představila firma říční radiolokátor nové generace RR-653, ve své třídě jako první na světě s barevným zobrazením. Tento radar získal velmi náročnou certifikaci pro plavbu na Rýně a ostatních západoevropských řekách a jako jediný současně také pro plavbu na ruských řekách a jezerech.


TESLA KARLÍN - DNES TESLA KARLÍN, as
Informace platné k 25.6.05

Tradiční výrobce telefonních ústředen a jejich součástí. TESLA KARLÍN, a.s. byla založena Fondem národního majetku a vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 1. 5. 1992. Byla vytvořena v návaznosti na schválený privatizační projekt státního podniku TESLA KARLÍN z jeho pražského závodu. V současnosti je součástí koncernu PROSPERITA investiční společnost, a.s. V oboru telekomunikační techniky má více jak sedmdesátiletou tradici. V průběhu let se měnili majitelé podniku počínaje významným českým vynálezcem Františkem Křižíkem přes Siemens Halske, státní vlastnictví až po dnešní formu akciové společnosti. Měnili se také zaměstnanci v řadě po sobě následujících generací. Podobně se vystřídala řada generací telekomunikační technologie: krokové voliče, křížové spínače, elektronky, tranzistory, integrované obvody, mikroprocesory. V roce 1997 učinila TESLA KARLÍN závažný krok ve směru vyšší kvality řízení podniku a jeho technického rozvoje, stejně jako procesu výroby a obchodní činnosti. Společnost získala certifikát ISO 9001, který je zárukou vysoké kvality pro zákazníky a umožňuje spolupráci s partnery na vysoké technologické úrovni.Významným úspěchem společnosti v letech 1997 a 1998 bylo dokončení vývoje zařízení DS APUS pro modernizaci veřejných telefonních ústředen v telekomunikační síti Ruské federace. zařízení využívá programově řízených prvků s vysokou hustotou integrace v provedení s povrchovou montáží součástek (SMD).

 

 

TESLA ROŽNOV - DNES NEEXISTUJE, ROZPRODÁNO; NÁSTUPCI - TESLA COLOR, SIEMENS, TESLA SEZAM (ON-SEMI)
Informace platné k 25.6.05


Podobně jako Tesla Pardubice, i tento závod měl svůj vývojářský tým, který hnal kupředu úroveň elektrotechniky ve východní evropě. Nejdříve se zde vyráběly elektronky, obrazovky, tedy vše co se týkalo vakuové techniky. V padesátých letech začal vývoj prvních polovodičů, a to i přes záporný postoj tehdejší vlády. Následovaly první integrované obvody o třech tranzistorech. Postupně stále více zasahovala výroba do digitální techniky. Objevily se první logické obvody - jako např. hradla NAND. Vývoj šel dál až k operačním zesilovačům v plastovém obalu DIL8 - Počátek 80. let - např MA1458, MAA741. Až k výkonovým zesilovačům. Průkopníkem, který se používá a je k sehnání dodnes je obvod 810, který byl vyráběn ve spoustě vyriantách, včetně pojistky proti přehřátí. Za zmínku stojí také zesilovač MDA2020, s výstupním výkonem 20W.V 80 letech rovněž přišly stabilizátory napětí v pouzdrech TO220, které se doprodávají ještě dnes. Nejznámějším a nejvyužívanějším je MA7812, pro proudy až do cca 1A. Začalo se zde s výrobou pamětí, různých převodníků, dekodérů, procesorů a mikročipů. Jeden ze závodů, který "skoro" držel krok se západem. Dodnes se pokračuje ve výrobě polovodičů, jen pod jinými firmami. Po revoluci byly největší tlaky směřovány právě na TESLU ROŽNOV, protože byla jednou z mála konkurenčně schopných podniků v tehdejší ČSFR. Dnes se zde vyrábí oblíbené obvody TDA7294 (Zesilovač 100W v pouzdře MultiWatt15), které dosahují lepších parametrů, než ty, které jsou vyráběny přímo firmou SGS THOMSON. V areálu bývalé TESLY sídlí také TESLA COLOR, bývalá TESLA TV, která se zabývá výrobou moderních televizorů. Přesto že jsou skládané z dovezených dílů, dosahují vysokých kvalit. Kvalitní zvuk a obraz je pro tyto televizory charakteristický - z vlastních zkušeností. V minulém roce byla zahájena výroba plochých televizorů s úhlopříčkou 72cm.

TESLA BRATISLAVA
Informace platné k 25.6.05

Výrobce rádií, zesilovačů.. Od elektronkových až po tranzistoráky. Po revoluci se ještě pár měsíců vyráběl bez jakéhokoli označení poslední vyvinutý radio přijímač. Dnes o tomto závodu na internetu nejsou žádné zmínky - kromě TJ TESLA BRATISLAVA.

TESLA ORAVA - DNES OTF ORAVA, as A NOVĚ VZNIKLÝ ORAVSKÝ VÝROBNÝ PODNIK (OVP)
Informace platné k 2003 / 25.6.2005

Kde kdo má ještě doma starou televizi TESLA COLOR 4xx, kolikrát i s dálkovým ovládáním. Přesně tak. Jedná se o podnik, který vyráběl. V počátcích černobílé, pak barevné. Češi to zde se zaváděním výroby neměli jednoduché. Když jednou byly dovezeny z Rožnova obrazovky, v továrně nebylo jediné živé duše. Byly žně a to se musí na pole - argumentovali zaměstnanci. To jen potvrzuje tehdejší slovenskou mentalitu. Podnik se díky komunistickému způsobu vedení firmy a přebytku zaměstnanců neudržel na nohou a dnes neexistuje.Nemohl si dovolit radikální změny, protože je symbolem kraje, kde sídlí, a tudíž zeštíhlení více jak 3000 zaměstnanectva nepřichází v úvahu. Na druhé straně kousek od Nižné vznikl nový podnik OVP, sídlící v prostorách bývalého překladiště SD. Zaměstnává přibližně 400 zaměstnanců a vyprodukuje o mnoho více než OTF ORAVA. Zajímavostí je také to, že je to ryze slovenská záležitost, a vše se vyrábí zde - od osazování DPS až po samotné sestavování a lisování plastových krabic. Je tady ovšem jedna drobná vada na kráse. Výrobky ORAVY a OVP byly  uvnitř téměř totožné. A proč asi? Oba podniky byly od sebe vzdáleny sotva 2 km. A jejich zaměstnanci se scházeli ve stejných hospodách, kde si vše navzájem sdělují a hecují se kdo to vymyslel lépe. Druhá věc je podplácení a staří kamarádi, z toho každý v jiné firmě. Zkrátka informace nejde zadržet za továrními vraty. Obě firmy navzájem podaly žaloby za kopírování. Soud si s tím neví rady a tak se to vleče a vleče. 

TESLA LANŠKROUN - 28.5.2003 zkrachovala, DNES TESLA CAPACITORS (TeCap, s. r. o.), HARLIGEN a další
Informace platné k 25.6.05

Tradiční výrobce pasivních součástek, tedy odporů, trimru, kapacitních trimrů, kondenzátorů, termistorů a dalších čidel. Firma dlouho zdolávala překážky, které jí stavěly zahraniční koncerny. Nedokázala se pohybovat v mocenských kruzích a získat si tak dostatečné množství zakázek, což se hodilo AVX, která postavila továrnu novou a využila odborníků v tomto kraji. V bývalé továrně se dnes pokračuje ve výrobě pasivních součástek a to úspěšně. 60% značkových výrobců spotřební elektroniky používá smd pasivních součástek, které se vyrobí právě v Lanškrouně. Více o krachu firmy naleznete v sekci Články. Situace s krachem je zde velice nepřehledná. Vznikly nové dceřiné společnosti, ty zase změnily název... ale přesto se podařilo pomocí obchodního rejstříku dohledat dnešní nástupce, viz nadpis.
TESLA CAPACITORS Firma TeCap s.r.o. vzniká na počátku roku 2003 s původním názvem TESLA CAPACITORS jako dceřinná společnost bývalé mateřské firmy TESLA Lanškroun a je ryze českým a zcela samostatným výrobcem bez zahraniční kapitálové účasti. V současné době zaměstnává asi 120 zaměstnanců a základ jejího výrobního programu tvoří v Lanškrouně již dnes tradiční výroba střídavých kondenzátorů, původně vycházející z tradice a zkušeností výrobců Always, Siemens & Halske, Blaupunkt atd. Historie firmy je úzce spjata s historií města Lanškroun. V roce 1938, v době mnichovského diktátu, mělo město zhruba 6500 obyvatel, přičemž české obyvatelstvo bylo v menšině. 10. října 1938 bylo město obsazeno německým vojskem a kolem 1500 je muselo narychlo opustit. Lanškroun se tak stal německým městem s tabákovou továrnou. V té době převzala firma Arnold André a Bastert end Co., obě ze svazku Vestfálsko, stejně jako Georg Otto Kruse z Nordhausenu v Harzu správcovství továrny, která byla v roce 1939 privatizována. V březnu 1943 byla snížena výroba tabákových výrobků asi na 50% a zbývající prostory byly uvolněny pro provoz odvětví radio a stavbu rozhlasových přístrojů firmy Siemens - Halske Berlín. Stalo se tak po vybombardování závodu fy. Siemens - Halske v Berlíně-Charlotenburgu. Vyráběly se zde především elektrotechnické součástky pro válečné účely jako: sikatropy, pojistky a zesilovače do ponorek, MP-kondenzátory. Po skončení 2. světové války se české obyvatelstvo do Lanškrouna vrátilo. Nebylo snadným úkolem uvést do chodu závod, jehož výroba byla pro ně nová. Podle dohody mezi spojenci měly být takovéto závody zabrány Sovětskou armádou jako náhrada válečných škod. Na žádost vlády ČSR byly ze záboru vyňaty ty závody, jejichž výrobky se staly pro československé národní hospodářství nezbytnými. Mezi ně patřilo i několik závodů na výrobu pasivních součástek včetně závodu v Lanškrouně. Na ně na všechny se vztahoval dekret prezidenta republiky a měla být na ně dosazena národní správa. Lanškrounský závod spadal do koncernu, jehož pobočka pro ČSR měla sídlo v Praze. Té byla dosazena národní správa a ta pak vyslala svého zástupce do Lanškrouna k převzetí závodu od německého vedení. Stalo se tak 25.5.1945. Vlastní národní správa závodu byla zřízena až po jeho vynětí ze záboru 28.8.1945 beze změny v osobě národního správce. Nyní se otevřely brány závodu českým dělníkům a technikům, jejichž přičiněním došlo k rychlé obnově dočasně přerušené výroby. Nová výroba využívala jen část objektu tabákové továrny a proto na základě rozhodnutí ministra průmyslu z 5.4. 1946 byla do Lanškrouna převedena výroba všech pasivních součástek z ostatních podniků ( Siemens, *Always, Bosch-Blaupunkt, G. Klein (Krnov na Moravě), Telegrafia (Jablonné nad Orlicí), Palaba (Slané), Dralovid (Jablonec nad Nisou). *To byla jediná firma, orientovaná již od svého založení v roce 1927 pouze na výrobu pasivních součástek, a to v širším rozsahu, než ostatní závody. Ovšem v pozadí stál opět cizí kapitál, neboť majitel firmy Otto Shtuhlhofer byl německé národnosti a jeho manželka byla Švédka. Se začleněním firmy ALWAYS do lanškrounského závodu přesídlili sem i někteří technici, kteří zde nastoupili do vyšších funkcí. Tím lanškrounský závod navázal na předválečnou tradici výroby pasivních součástek. Závod specializovaný na pasivní součástky byl pak začleněn jako závod 52 do národního podniku TESLA, zřízeného 10.8.1946, tehdy s podnikovým ředitelstvím v Praze na Václavském náměstí. Od 1.1.1950 se ze závodu stal samostatný národní podnik. Výrobky z lanškrounského závodu nacházely odbyt na zahraničních trzích téměř v celé Evropě a v Jižní Americe. V první polovině 50.let nesly označení TESLA-ALWAYS, neboť značka ALWAYS byla v zahraničí známa ještě z předválečné doby, zatímco TESLA se teprve prosazovala. Výrobní sortiment v té době obsahuje celou škálu pasivních součástek - elektrolytické kondenzátory, kondenzátory s papírovým dielektrikem, kondenzátory slídové, odrušovací prostředky, potenciometry vrstvové, potenciometry drátové, železná jádra. Výroba byla zpočátku převážně rukodělná, postupně však docházelo k mechanizaci a automatizaci některých výrobních operací. V souvislosti s automatizací vznikla potřeba vlastní výroby jednoúčelových strojů, které se vyvážely i do zahraničí. V 70. letech se začíná rozvíjet výroba hybridních integrovaných obvodů. V roce 1991 se stala TESLA Lanškroun akciovou společností. S tisícem zaměstnanců firma pokračuje ve výrobě pasivních elektrotechnických součástek s orientací na nosné programy jako jsou kondenzátory pro rozběh motorů a kompenzaci zářivkových těles, odrušovací prvky a hybridní integrované obvody. V této době prochází TESLA Lanškroun řadou strukturálních změn, ze základního závodu se oddělilo několik společností. Tradiční výroba však zůstává nadále v této společnosti. Začátkem roku 2003 se (vzhledem ke značnému nárustu výroby střídavých kondenzátorů) odděluje od mateřské firmy TESLA Lanškroun nová firma TESLA CAPACITORS s.r.o. jako dceřinná společnost. Stává se ryze českým a zcela samostatným výrobcem bez zahraniční kapitálové účasti. Tato firma je se 120 zaměstnanci předchůdcem současné firmy TeCap s.r.o. Základ jejího výrobního programu tvoří tradiční výroba kondenzátorů na střídavé napětí. V současné době (rok 2004) se chystá (v souvislosti se změnou vlastníka) zkrácení názvu firmy na obchodní název TeCap s.r.o. Výrobky, v minulosti známe pod značkou TESLA Lanškroun, jsou v současné době šířeny po evropských zemích pod touto novou značkou TeCap s.r.o.
HARLIGEN

Společnost HARLINGEN s.r.o. převzala počátkem letošního roku část výroby společnosti TESLA Lanškroun, a.s. Jedná se zejména o technologii přesných rezistorů a tenkovrstvých hybridních obvodů, jejich počátek zasahuje do roku 1968. Rovněž "vinutý program" (tlumivky, odrušovací součástky), ale i odporové trimry jsou již tradičním výrobním programem v Lanškrouně. Společnost tímto plynule navazuje na dlouholetou tradici výroby elektronických součástek , kterou po léta zajišťovala TESLA Lanškroun, a.s. Společnost HARLINGEN s.r.o. využívá potenciál, zkušeností a umu zaměstnanců, technologie a zázemí, které lanškrounsko v tomto oboru tradičně má.

TESLA VRŠOVICE - DNES TESLA VRŠOVICE, s. r. o.
Informace platné k 25.6.05

TESLA VRŠOVICE je přímým důkazem toho, že elektronkám neodzvonilo, ba naopak, dnes se těší stále vyšší oblibě i mezi muzikanty. Více z historie:
Vznik společnosti, na níž navázala mnohem později TESLA Vršovice se datuje rokem 1922. Byla to tehdy Radioslavia s.r.o., která se v létě 1923 změnila na společnost akciovou s kapitálovou účastí francouzské firmy Companie General. Její činnost byla obchodní a dovážela první radiotelegrafní vysílače a přjímače, o které byl značný zájem. Silná konkurence na Československém trhu v podobě firem Philips nebo Telefunken později způsobila Radioslavii značné potíže. Roku 1932 však dochází k navázání obchodního spojení s anglickou společností Marconi Wireless Telegraph Co a tím ke zlepšení situace. V Radioslavii se začínají montovat první radiopřjímače z dílů dovážených z Anglie. Tento start byl úspěšný což potvrzuje i zakázka montáže několika vysílačů, dodaných do Československa z Anglie. Tehdejší mezinárodni situace vyvolala potřebu získání dodavatele malých vysílacích elektronek po potřebu armády a velkých na údržbu vysílačů. Volba padla na Radioslavii, která již v roce 1936 byla schopna vyrábět první vysílací elektronky. Ty však nesly ještě značku Marconi. Tato první generace vysílacích elektronek měla znaky původní konstrukce Marconi. Jednalo se o výkonové triody s vnější měděnou anodou, chlazenou vodou nebo vzduchem. Isolační části vakuové obálky byly z olovnatého skla, katody byly z čistého wolframu. Typickým představitelem této generace elektronek je 150 kW trioda RD 150 YA. Během druhé světové války se její výrobní sortiment se nezměnil. Část zařízení, které se podařilo zachránit, byla převezena do budovy ve Vršovicích, kde se nachází i současná TESLA Vršovice. Sem přešli i původní zaměstnanci a začali na podkladě technických instrukci pamětníků vlastními silami znovu budovat podnik na výrobu vysílacích elektronek. Ty byly žádané pro obnovující se síť vysílačů v poválečném Československu. Po roce 1948 se stala TESLA Vršovice nástupcem společnosti Radioslavia a na znovuvybudovaných základech se dále rozvíjela výroba a vývoj nové generace vysílacích elektronek. Patří sem nejen elektronky pro síť rozhlasových, ale i nově vznikajících televizních vysílačů v Československu i dalších státech Evropy, později i v řadě zemí Afriky, Asie a Ameriky. Byly to elektronky výkonů od hodnot stovek wattů do 150 kilowattů. Isolační díly vakuových obálek byly nejprve skleněné, v šedesátých letech přinesl vývoj použití technologie keramika - kov. Katody z čistého wolframu byly částečně nahrazeny katodami z thoriovaného wolframu. Vyvíjela se dále technologie výroby mřížek, katod, tepelného zpracování dílů a pokryvů. Některé elektronky byly ekvivalenty zahraničních výrobků, jiné vytvořily vlastní řadu pro osazování vysílačů, vyvíjených a vyráběných podnikem TESLA Hloubětín. Mezi tyto výrobky můžeme zařadit elektronky, známé pod označením RE 5 XN, RD 10 XL, RD 70 VL, ZD 70 VL aj.. Anody elektronek byly chlazeny vodou, vzduchem nebo odpařováním vody. Zvyšování výroby si vyžádalo i hledání nových prostorů pro sklady, výrobu dílů a vývoj. Byly tak vytvořeny pobočky v Praze i mimo ni. Sedmdesátá léta znamenala nástup nové generace elektronek, jejichž vakuové obálky využívaly technologii keramika - kov. Skleněné díly byly tak nahrazovány keramikou. V souvislosti s vývojem velkých rozhlasových vysílačů bylo pro Teslu Vršovice nezbytností připravit elektronku, která by tvořila srdce těchto zařízení. Úkol, který svým rozsahem neměl dosud v podniku obdoby si vyžádal nové výrobní i přístrojové vybavení a vývoj nových technologií. Výsledkem byla největší výkonová elektronka, celokeramická 250 kW trioda RD 250 VM. Pak následovala řada keramických elektronek, většinou tetrod pro televizní vysílače nebo pro FM rozhlas. Mimo elektronek se v sortimentu podniku objevily též výrobky pro lékařské a diagnostické přístroje nebo radiolokátory. Patří k nim betatrony a vodíkové thyratrony. Pro televizní vysílače IV. a V. pásma se ve spolupráci s výzkumným ústavem pro vakuovou techniku začaly vyrábět výkonové klystrony. TESLA Vršovice v průběhu let své existence prošla řadou organizačních změn, které se týkaly začleňování do různých celků národního podniku TESLA. V sedmdesátých letech se stává opět samostatným podnikem. V roce 1980 byla spojena s výzkumným ústavem pro vakuovou techniku v důsledku trendu omezování a rušení neperspektivních a neefektivních výzkumných ústavů. Tato fúze trvala deset let. V roce 1990 se TESLA Vršovice definitivně osamostatnila a v roce 1994 se transformuje na společnost s ručením omezeným.
TESLA Vršovice s.r.o. pokračuje dál ve výrobě a vývoji vysílacích elektronek, elektronek pro využití v průmyslových generátorech, výkonových klystronů a vakuových spínačů. Výrobky společnosti TESLA Vršovice se objevují nejen na trzích České republiky, ale pronikly též do některých států bývalého Svazu sovětských republik a střední Evropy. Naše výrobky pronikají též do některých států Afriky a Ameriky. Řada starších typů elektronek byla modernizována a využívá technologie keramických isolačních dílů, byly vyvinuty nové typy, které jsou schopny nahradit některé zahraniční výrobky, jejichž výroba byla omezena nebo zastavena. Přizpůsobili jsme se trendu opětného růstu výroby akustických zesilovačů osazených elektronkami a vvrábíme pro tyto přístroje elektronky, které snesou nejpřísnější hlediska. V našem výrobním sortimentu nezapomínáme však ani na elektronky po údržbu starších vysílačů nebo průmyslových zařízení, která jsou ještě v provozu.

TESLA ELTOS, s.p. - DNES neexistuje
Informace platné k 25.6.05

Poslední zmínky, které se mi o tomto podniku dostalo, jsou z roku 1991, kdy se jmenoval TESLA ELTOS, as. Jejím úkolem bylo poskytovat technické a obchodní služby. Byla založena kolem roku 1975 a zabývala se také výrobou elektrotechnických stavebnic s logem TESLA ELTOS, HOBY PRO VÁŠ DOMOV. Vytvářela katalogy produktů koncernů TESLA, dodávala operační systémy DOS, a vůbec zajišťoval kontakt uživatele s TESLOU, což dříve nebylo jednoduché. Jak fronta na maso, tak taky problém sehnat součástky.

TESLA BLATNÁ - DNES TESLA BLATNÁ, a.s.
Informace platné k 25.6.05

Vznik firmy TESLA BLATNÁ, se datuje rokem 1958. Na čtyřicetipětiletou tradici výroby odrušovacích prostředků pro motorová vozidla, součástek a dílů pro elektroniku a elektrotechniku navazuje současná produkce akciové společnosti. Stávající soukromá společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem dílů pro motorová vozidla, elektronických součástek, dílů a zařízení a strojní výrobou. Na uvedených činnostech se podílí přibližně 360 zaměstnanců ve výrobě a v souvisejících podpůrných útvarech. Rozvoj technické úrovně výrobků je podporován vlastním technickým oddělením. Uplatnění výrobků na trzích zajišťuje obchodní oddělení se zkušenostmi s obchodními operacemi v zahraničí. Export činí přibližně 50% z celkové produkce.
Významná data v historii firmy
1958 - založení podniku TESLA BLATNÁ, 1958 - odrušovací prostředky pro motorová vozidla, 1961 - pasivní elektronické součástky, 1970 - elektronické moduly, 1993 - ploché pojistky, 1998 elektronická siréna, 1970 - zahájení dodávek pro ŠKODA, 1990 - akciová společnost, 1996 - privatizace akciové společnosti, 1998 - certifikace ISO 9001, 2001 - zahájení dodávek pro OEM - VAZ, 2002 - certifikace ISO 9001:2000

TESLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - DNES ZDENĚK HOLOMÝ - TESLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ A TVM ACCOUSTICS.
Informace platné k 25.6.05

Výrobce zvukové techniky - reproduktory, ozvučovací systémy, mikrofony - na tuto činnost navázala společnost TVM, jejíž reproduktory dosahují světových kvalit, což zaručuje i ISO9001. Zdeněk Holomý potom vyrábí zabezpečovací systémy, houkačky, majáky. Např. všechny policejní vozy mají majáky od TESLY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - která je, a to musím dodat, ryze českou firmou. TVM zase zásobí autobusy KAROSA stropními reproduktory, které jsou použity rovněž v mnoha MHD pro informování o zastávkách. Poděkování společnosti ZDENĚK HOLOMÝ - TESLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ za poskytnutí brožury o historii a současnosti (1990) státního podniku.

TESLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ vznikla v roce 1937, kdy bratři Knotkové, tehdejší majitelé elektrotechnické továrny MIKROFONA v Praze - Strašnicích, založili na Valašsku svou novou provozovnu. První zkušenosti zaměstnanci nového závodu získávali na výrobcích telefonní techniky a součástkách pro hlavní závod v Praze. V období válečných let 1940 - 1945 byl provoz téměř zcela orientován na telekomunikační program, který s převahou přetrvával až do roku 1954. Téhož roku byl závod jmenován na samostatný podnik s pobočnými závody a Výzkumným ústavem elektroakustiky a byl pověřen zajišťováním nového výrobního programu - elektroakustiky. TESLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ si svou dobrou kvalitou produktů získávala stále větší důvěru zákazníků nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. V roce 1959 byl výrobní sortiment dočasně rozšířen o zesilovače pro kinotechniku a naslouchací přístroje pro nedoslýchavé. Rok 1965 znamenal další rozšíření sortimentu o vzučovací laboratoře pro audioorální a audiovizuální výuku. V roce 1968 pak byla zahájena výroba dorozumívacího zařízení zajišťující komunikaci mezi lékaři a obsluhujícího personálu s pacienty. V roce 1972 byl podnik pověřen zajišťováním a koordinací dalšího programu LÉKAŘSKÁ ELEKTRONIKA - výroba centrálních a lůžkových monitorů. V roce 1990 podnik vyrobil a prodal zboží v hodnotě 432 mil. Kčs. Obor elektroakustiky za 283 mil., obor lékařské elektroniky za 141 mil., ostatní výroba činila 8mil. Kčs. Export činil cca 20% z celkové hodnoty vyrobeného zboží. Z toho do vyspělých států západní Evropy vyvezl zboží v hodnotě 46 mil. Kčs. Výrobní sortiment v roce 1990 se dal rozdělit na následující hlavní celky: REPRODUKTORY, REPRODUKTOROVÉ SOUSTAVY, MIKROFONY A SLUCHÁTKA, VYUČOVACÍ LABORATOŘE, VÝSTRAŽNÁ A ROZHLASOVÁ ZAŘÍZENÍ, SNÍMAČE A MĚŘIČE BIOLOGICKKÝCH TLAKŮ, PŘÍSTROJE PRO MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH FUNKCÍ, PŘÍSTROJE PRO PŘENOS - ZOBRAZENÍ - ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ BIOSIGNÁLŮ A BIOMEDICÍNSKÝCH INFORMACÍ, STIMULÁTORY

TVM
Výjimečná šíře produkce, dostatečný prostor, zkušení zaměstnanci, moderní vývojové a výrobní metody umožňují společnosti vyrábět různé typy kvalitních reproduktorů podle individuálních potřeb zákazníků. Většina výrobního zařízení, která rovněž přispívá ke kvalitě výrobků byla přivezena ze SRN. S cílem uspokojit co nejvíce zákazníků se firma TVM soustřeďuje na kvalitu výroby. Výzkum a vývoj pracuje na základě nejpřísnějších norem. Zajištění kvality je neustále kontrolováno, firma je certifikována podle ISO 9001. Dobrá pověst výrobků TVM je podložena i dlouhodobými kontrakty se zákazníky v Evropě. O dobré kvalitě výrobků vypovídá i to, že největším zákazníkem je ŠKODA AUTO a. s., které firma dodává autoreproduktory pro prvoosazení automobilů. Pro automobilový průmysl platí systém řízení jakosti VDA 6.1., podle něhož je TVM také certifikována

ZDENĚK HOLOMÝ - TESLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Sortiment stručně (více v sekci produkty): Elektronické sirény a rozhlasová zařízení pro vozy s předností v jízdě - policii, hasiče, ambulance, záchranný systém, civilní ochranu  -- Široká nabídka výstražných světelných ramp pro vozidla s právem přednosti v jízdě a pracovní stroje -- Přídavná výstražná světla - nejnovější technologie LED, záblesková a žárovková světla v mnoha rozměrech pro snadnou zástavbu -- Zábleskové a rotační majáky pro pevnou montáž / uchycení na tyč i na magnet, vhodné pro všechny typy vozidel -- Výstražné LED dipleje - jednoúčelové i programovatelné, provedení na stínící klopu, jednoduchá / dvojitá kresba písma -- Komplexní řada vyučovacích zařízení zaměřených zejména na výuku cizích jazyků -- SANAKO - multimediální víceúčelové jazykové učebny, systémy virtuální a distanční výuky pomocí internetu -- Dorozumívací a signalizační zařízení pro přivolání sestry k lůžku pacienta -- Sada pro renovaci světelné části majáků systému AZD 500 na homologovaný zábleskový maják -- Komunikační zařízení mezi řídicím a podřízeným stanovištěm pro vozidla hasičských sborů, výsuvné plošiny.

TESLA STROPKOV - DNES TESLA STROPKOV, a.s.
Informace platné k 25.6.05

Výrobce telefonů pro pevnou linku, nevýbušných telefonů do dolů a kamenolomů. Telekomunikační techniku vyrábí až dodnes. Ovšem přece jen v modernějším podání. Dnes vyrábí také audio a video dorozumívací systémy, zvonková tabla, registrační pokladny euro, elektroinstalační materiál - zásuvky a vypínače, piezokeramické signalizátory...

TESLA LITOVEL - DNES NEEXISTUJE, PROSTORY JSOU PRONAJÍMÁNY JAKO KANCELÁŘE
Byla největším výrobcem gramofonů a jeho součástí ve východní Evropě. Vyvinula nesmrtelnou přenosku VK4302 na konci 60. let, kterou vyrábí dodnes DRUOPTA PRAHA. Bohužel zájem o gramofony na konci 80. let prudce klesl, což vedlo ke krachu firmy. Na obrázku vlevo jeden z posledních předlistopadových modelů, splňující normy Hi-Fi.

TESLA KOLÍN - DNES V LIKVIDACI (30.6.1999 konkurz), Nástupce TECO, a.s., který se osamostatnil již v r. 90
Informace platné k 25.6.05

Kdysi výrobce radiových přijímačů. Výpis z obchodního rejstříku:
Výzkum,vývoj,výroba a odbyt elektronických přístrojů a zařízení pro automatickou regulaci a řízení prvků pro tuto techniku včetně navazujících oblastí jiných oborů souvisejících s aplikací těchto programů. Vývoj přístrojů pro leteckou palubní techniku,včetně uzlů. Výroba a odbyt výrobků a zařízení drátové telekomunikační techniky a prvků pro tuto techniku.Vývoj, výroba a odbyt jednoúčelových a speciálních strojů pro výrobu,montáž a údržbu zařízení nosného výrobního programu včetně celých provozů.
TECO
Po roce 1990 byl závod TESLA Kolín rozdělen na divize, v nichž nejvýznamnější podíl, co se týká pracovníků i výrobního objemu, získal sektor číslicové a automatizační techniky, který vyrostl ze zkušeností předchozí výroby specializované na řídicí systémy NC, CNC a PLC. Protože výrobu elektroniky pro CNC-stroje ještě v prostředí centrálně řízeného hospodářství před rokem 1989 kompletně převzaly ZPA Košíře, začala se v Kolíně posilovat hlavně oblast programově řízených automatů – PLC. Privatizační projekt z roku 1990 předpokládal ekonomické osamostatnění jednotlivých divizí na základě předem dohodnutých podmínek (vstup vhodného partnera, perspektivní výrobní program atd.). Původní TESLA Kolín se tak rozdělila a z Divize automatizační techniky se stala firma Teco, s.r.o. Podobný proces probíhal ve všech závodech koncernu a TESLA jako česká tradiční firma i značka postupně ztratila původní postavení, stejně jako o pár let později odešly ze scény téměř všechny její nástupnické firmy a firmičky. V Kolíně se podařilo udržet v Divizi automatizační techniky a později ve společnosti Teco především vývojáře a další klíčové pracovníky a plynule tak navázat na dlouhou tradici vývoje a výroby řídicích systémů, začínající v roce 1966. Nedošlo tak, k jinde bohužel častému, odchodu léta formovaných kvalifikovaných vývojářských a výrobních skupin kmenových zaměstnanců a tím k celkovému rozpadu. Zakrátko se společnost s ručením omezeným transformovala na akciovou společnost, několikrát se změnila akcionářská struktura, až v roce 1997 došlo ke stabilizaci struktury akcionářů vstupem majoritního vlastníka – pardubické společnosti Geovap. Došlo i ke sjednocení zájmů a dlouhodobých cílů jak akcionářů, tak i vedení firmy. Podařilo se vytvořit podnik, který má všechny předpoklady důstojně navázat na tradici elektrotechnické výroby v Kolíně sahající svými kořeny až do roku 1919. Více v sekci články.


TESLA PIEŠŤANY - DNES ON-SEMI
Informace platné k 25.6.05

Výroba polovodičů, kterou zde zavedli Češi - odborníci z Rožnova především. Dnes stejně jako TESLA ROŽNOV i PIEŠŤANY patří pod On Semicondur. Více v prezentaci stávající firmy. Jen na CD, vyžaduje MS Power Point.

TESLA LIBEREC - DNES LITES, a.s.
Informace platné k 25.6.05

Akciová společnost LITES sídlí v Kateřinském údolí na okraji Liberce, v místech, kde již v roce 1763 stál valchovací mlýn. Rozhodující přestavba průmyslového objektu byla provedena na přelomu 19. a 20. století, kdy byla továrna o 500 dělnících největší a nejmodernější svého druhu v celém Rakousku-Uhersku.V průběhu dalších let, kdy se měnily názvy firmy i výrobní sortiment, docházelo k postupné přestavbě a modernizaci podniku. Pod názvem TESLA LIBEREC můžeme vzpomenout nejvýznamnější výrobky - dozimetry a první diktafon KORESPONDENT - či na ně navazující produkci magnetofonů START, BLUES, URAN, PLUTO, A3 s vynikající technickou úrovní. Postupně se ve výrobním programu začínají objevovat výrobky investičního charakteru pro průmyslové použití, jako například čističe příze, čidla přetrhu nebo nukleární elektronika.Na počátku 70. let byla započata výroba elektrické požární signalizace (EPS), elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) a přístrojů pro aplikaci elektroakupunktury STIMUL. V roce 1983 byla zahájena výroba mikropočítače SAPI-1. Počátkem 90. let se rozvíjí výroba automobilové elektroniky. V roce 1992 vzniká akciová společnost LITES. Těžištěm její výroby se definitivně stala elektrická požární signalizace. Struktura podniku však zaručuje příznivé podmínky pro komplexní realizaci i nových výrobků ve všech fázích. Jednotlivé odbory a střediska společnosti zajišťují vývoj, výrobu a odbyt jednotlivých komponentů širokého výrobního sortimentu, ale také celou řadu služeb jako jsou projekce, montáže, servis, školení apod.

TESLA VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO SDĚLOVACÍ TECHNIKU - DNES NEEXISTUJE
Prostory jsou pronajímány pro různé účely.

TESLA HOLEŠOVICE, DNES TESLAMP - V KONKURZU
Informace platné k 25.6.05

Podívejte se na svůj lustr a možná na nějaké žárovce uvídíte napsáno TESLA nebo TESLAMP. Jde o tradičního českého výrobce osvětlovací techniky od žárovek a po zářivky a úsporné žárovky. Firma je už podruhé v konkurzu, možná i díky kvalitě svých výrobků a nesprávné politice při zajišťování zakázek. Nám doma v obývacím pokoji svítí už deset let stowattová žárovka od této firmy, při čemž každý den nejméně tři hodiny. Kdoví, jestli její spálení nebude i koncem pro tuto továrnu. Bohužel více informací kvůli napjaté situaci nejsem schopen zjistit. V nejbližší době by měly být zprovozněny opět internetové stránky podniku, které byly začátkem školního roku odstaveny správcem konkurzní podstaty.

TESLA LIPTOVSKÝ HRÁDOK - DNES TESLA LIPTOVSKÝ HRÁDOK, a.s.
Informace platné k 25.6.05

Telefonní ústředny a vše, co s tím souvisí:
Pobočkové a veřejné telefonní ústředny, digitální, multifunkční a historické telefonní přístroje, telefonní rozvody a rozvaděče a další příslušenství telefonní techniky, elektronicky regulovatelné páječky, desky plošných spojů, lavinový hledač osob

TESLA TŘINEC
Výroba zde funfovala od roku 1970 až do roku 1993. Ze začátku to byla výroba elektronek, později číslicové IO řady HH 74xx, 54xx, 84xx, řada MHB, dále systémy obrazovek pro TESLU Orava, DPS (osazené) pro magnetofony pro TESLU Přelouč, regulátory teploty QR 311. xx pro elektrické troudy sporáků MORA - Mariánské Údolí u Olomouce, elektroniky varhan pro TESLU Hořovice a mnohé další ... 

Závěrem: všechny závody jsem zde uvést nemohl. Bylo obtížné sehnat alespoň nějaké informace k těm nejznámějším. A proto, jestli jste pamětníky či bývalými zaměstnanci nějakého z podniků, napište, prosím, o jeho historii a situaci dnes a bude zde přidán. Čerpáno z oficiálních stránek dnešních podniků, podkladů jimi zaslaných, muzea historické radiotechniky, dobových článků. Součástky, jenž jste viděli při spuštění webu, poskytnul pan Miroslav Binar. Dobovou literaturu zapůjčil DDM OPAVA - František Lupač. Pan Stanislav Tomiczek pravidelně zasílá nové informace a nyní spolupracuji i s TESLOU, a.s. a snad budou spokojeni i oni.  Všem patří poděkování.